Verdensdagen for psykisk helse i dag!

 “I had a black dog, his name was depression” er en film som er laget av Verdens Helse Organisasjon (WHO), hvor de beskriver depresjon, og tydeliggjør dens omfang på en måte som gjør det lettere å forstå hva det kan innebære.

Mange som har vært utsatt for seksuelle overgrep, lever bl.a. med depresjon. Vi ønsker at denne dagen er med på å skape mer åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse.

Verdensdagen for psykisk helse setter i år fokus på ensomhet og mobbing. Målet er å øke folks åpenhet og kunnskap om psykisk helse og synliggjøre sosiale arenaer som kan bidra til inkludering og relasjonsbygging. Gjennom å se hverandre, gjør vi en forskjell i hverandres liv. For vi har alle en psykisk helse!

Translate »