Velkommen til felleslunsj!

frokost_570148p

Frem til sommeren inviterer vi til tre felleslunsjer! Datoene for felleslunsjene er torsdagene 2. mai, 13.juni og 4.juli fra kl. 11.00 – 12.00. Uavhengig av om du er ny eller tidligere bruker av tilbudet ved senteret, er du hjertelig velkommen til en hyggelig sammenkomst og en smakfull lunsj 🙂

Translate »