Våre tilbud

Mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil på en eller annen måte, i større eller mindre grad, preges av sine opplevelser. Vi ønsker å hjelpe og støtte kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep i prosessen med å bearbeide disse opplevelsene.
Mer info til utsatte

Partnere og andre nærstående til utsatte blir også berørt og kan oppleve dyp fortvilelse og hjelpesløshet. Vi er også et tilbud til pårørende som trenger noen å snakke med.
Mer info til partnere/nærstående

Vi er dessuten et kompetansesenter for alle som ønsker informasjon og veiledning om temaet seksuelle overgrep og incest. Vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid ved å gi informasjon om temaet til blant annet skoleelever, konfirmanter, studenter og lærere.
Mer info til fagfolk

Alle ansatte har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell § 21 og opplysningsplikt § 31 dersom det er fare for liv og helse.

Det er ikke behov for henvisning og alle våre tilbud er gratis:

Innomstikk

Åpent hus innomstikk er fra klokka 11.00 -14.00 tirsdag og onsdag. Du trenger ingen agenda for besøket, det er opp til hver enkelt hva de vil bedrive tida med. Noen vil bare lese aviser og drikke kaffe eller te, andre ønsker å bruke pc, låne bøker fra brukerbiblioteket eller bedrive ulike typer håndverk/hobby. Det er også en arena hvor man kan øve på ting man kan synes er utfordrende i en sosial setting og det vil være en ansatt tilstede og tilgjengelig i åpent hus tiden.

Enesamtaler

Kan avtales alle dager, også torsdag på dagtid etter 12. Det er hver enkelt som bestemmer tema i enesamtaler, vi ønsker å gjennomføre samtalene på brukerens premisser. Vi kan også velge å gjennomføre samtalen andre steder enn på senteret, alt etter hva som er gunstig i den enkelte situasjon. Det er ingen begrensning for hvor lenge en bruker kan gå i enesamtaler, eller hvor mange samtaler hver enkelt kan få. Vi har også samtaler med brukere sammen med sine pårørende, foreldre, samboer/partner eller andre nære bekjente.

Fra 2015 har vi som målsetting å bruke KOR (Klient og resultatstyrt praksis) som verktøy i alle våre individuelle samtaler.

Aktiviteter

På brukernes initiativ organiserer vi ulike aktiviteter. Dette kan for eksempel være felles lunsjer eller en form for hobbyvirksomhet. Av og til har senteret også temakvelder, der vi inviterer eksterne foredragsholdere til å forelese om relevante tema. Alle er hjertelig velkommen til å komme med innspill på tema. Fast felleslunsj onsdager kl 12 og alle er velkomne til å være med å lage maten.

Følge

Noen av våre brukere opplever mye støtte i det å kunne ha med seg noen i forbindelse med diverse ærend eller besøk. Vi kan være med som følge. Dette kan være legebesøk, møter med andre i hjelpeapparatet og ærend til NAV. Vi deltar også gjerne i ansvarsgrupper.

Selvhjelpsgrupper

Handler om å ta styring i eget liv. Bevisstgjøring av egne erfaringer og hvordan disse har påvirket deg, kan åpne for større handlingsfrihet. Selvhjelp handler om å se problemet som en ressurs, og dermed som en drivkraft for endring. Gruppene er styrt av ansatte og for tiden er det åpen selvhjelpsgruppe onsdager mellom kl 9 og 11.

 

Traumebevisst yogagruppe

Mandager 14.20 er det åpen yogagruppe på Modaka yogasenter, det er alltid to ansatte med og utgiftene dekker senteret for deg. Anette Berger er instruktør.

Lukket psykodukasjonsgruppe trinn 1 og trinn – Annehver mandag. Trinn 1 består av ren psykoedukasjon og baserer seg på boken fra Modum Bad: “Tilbake til nåtid” Trinn 2 er et mer praktisk rettet kurs med fokus på hva kunnskapen fra trinn 1 betyr for den enkelte i sitt liv og hvordan de kan anvende den for å få det bedre.

I 2015 forsøkte vi oss på et annet gruppetilbud med ekstern gruppeleder som har  utdanning som Livstyrketrener. Tilbudet heter Livstyrketrening og har plass til ca 8 deltakere og går over 6 mnd. Dette gruppetilbudet er noe vi ønsker å tilby på et senere tidspunkt. Du kan lese mer om Livstyrketrening på denne siden:  http://www.livsstyrketrening.no/

 

Translate »