Unikt samarbeid om prosjektet “I Grue er alle med” . Forebygging i stor skala.

I uke 43 dro de ansatte i  SMISO Elverum ut til Grue barne og ungdomsskole og ble værende der hele uka. I løpet av 3 dager fikk alle elevene, både i barneskolen og ungdomsskolen tilrettelagt forebyggende undervisning om hva vold og seksuelle overgrep er. Fra før, i august, hadde Siri Søftestad fra Reddesmå.no besøkt Grue kommune og holdt kompetansehevende undervisining om vold og overgrep til alle lærerne, bvtj, helsestasjon, politi og andre relevante instanser i kommunen.

Vi fikk god hjelp til undervisningen av Øivind Aschjem fra Reddemså.no som holdt sitt  Sinna Mann opplegg om vold i nære relasjoner for elevene fra 5 – 7 og 8- 10 trinn.

Vi fikk også låne Linda Johnsen fra SMISO Hamar som sto for undervisingen til 5-7 trinn. Sammen fikk vi til en super undervisnings-dugnad for alle barna i Grue kommune. Tirsdag 23.10 holdt vi i tilegg et folkemøte for alle interesserte i kommunen som ville vite mer om prosjektet og om hva vold og seksuelle overgrep er og hvordan bli en trygg voksenperson som tør å se  – og våger å handle.

Uka ble avsluttet med en rørende hjertesamling i kinosalen med alle elever og alle lærere og andre voksne som har vært involvert i dette prosjektet. 2 stk fra hver klasse kom opp på scenen og leste sitt hjerte høyt for alle, til stor applaus fra salen.

Gå inn på SMISO Elverums Facebookside for å se en fyldig dekning av dagene, og ikke minst de flotte hjertene som barna og de voksne laget for å sammen danne et sikkerhetsnett for at barn og ungdom i Grue skal ha det trygt og godt.

https://www.facebook.com/SMISOelverum/

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM BIDRO TIL AT VI FIKK TIL DETTE SAMMEN  – BÅDE SMÅ OG STORE.

 

 

 

Translate »