Styrket barneperspektiv og bedre beskyttelse av utsatte barn

I juni 2013 vedtok Stortinget konkrete endringer i barneloven. Bestemmelsene ble gjort gjeldende fra 1. januar 2014. Endringene i barneloven tar særlig sikte på å gi bedre beskyttelse av volds- og overgrepsutsatte barn og å styrke barneperspektivet i saker om foreldreansvar, bosted og samvær for domstolene. Les mer om de konkrete tiltakene her.

Translate »