Styret SMISO Elverum

Styreleder:

Jorun Helene Emaus – Tild. enhetsleder sektor familie og helse i Elverum Kommune

Styremedlem:

Unni Hågensen

Representant fra vertskommunen, –  SLT koordinator og leder av psykososialt kriseteam

Styremedlem:
Gry
Brukerrepresentant.

Nestleder:
Hilde Sandegren
Psykologspesialist. Psykologspesialist, ansatt ved Hamar DPS.

Styremedlem
Tove Jansrud                                                                                    

Ansatterepresentant.

Styremedlem
Ole Kristian Bonden – Prost i Sør Østerdal prosti

 

Translate »