Styret SMISO Elverum

Styreleder:

Erik Larsen – Kommunikasjonsrådgiver, psykodramaterapeut, journalist og AP politiker.

 

Styremedlem:

Unni Hågensen

Representant fra vertskommunen, –  SLT koordinator og leder av psykososialt kriseteam

 

Styremedlem/Brukerrepresentant.

Gry

 

Nestleder / styremedlem:

Ole Kristian Bonden – Prost i Sør Østerdal prosti.

 

Styremedlem / ansatterepresentant:

Tove Jansrud

                                                                                   

Styremedlem:

Ola Løland – Allmennlege M3/ FRISK

 

Translate »