SMISO Elverum innfører elektronisk journalsystem

Selv om SMISO Elverum og andre lignende sentre er unntatt journalplikt har vi nå bestemt oss for å anskaffe elektronisk journalsystem. Vi opplever at dette kan være til god hjelp for oss og brukerne våre i lengre samtaleforløp. Dokumentasjon på hjelpen en har mottatt, og hvordan progresjonen har vært, er ofte også viktig dokumentasjon for brukerne våre ved søknad om voldsoffererstatning eller som bevis i straffesaker.

Vi vil understreke at bruken av journal er frivillig, og brukerne har derfor full mulighet til å reservere seg om de ikke ønsker at noe dokumenteres skriftlig.

Translate »