SMISO Elverum blir medlem av Terningen Nettverk

Vi ved SMISO Elverum er svært fornøyd for at vi er tatt opp som medlemmer i Terningen Nettverk.

Terningen Nettverk er en regional kompetanseklynge med offentlige og private virksomheter som medlemmer. Målet med Terningen Nettverk er å stimulere til fagutvikling og innovasjon, gjennom felles ressursutnyttelse og kunnskapsdeling, i en kompetanseklynge med folkehelse som felles overbyggende profil.

Et av Nettverkets hovedområder som er spesielt relevant for oss er utviklingen av nye metoder og ny kunnskap for å gi personer som er utsatt for kriser bedre helhetlig oppfølging.

Vi er sikre på at medlemskapet i Terningen Nettverk vil gi stort faglig utbyttet både for brukerne og de ansatte ved SMISO Elverum

Les mer om Terningen Nettverk her: www.terningen-nettverk.no

 

 

Translate »