Selvhjelp

Selvhjelpdefinisjon og begreper

Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.

Selvhjelpsprosessen fra passiv mottaker til aktiv deltaker innebærer følgende:

  1. Erkjennelse av eget problem. Å ta eierskap til eget problem medfører ansvarsmobilisering for egen forandring.
  2. Motivasjon for aktivt endringsarbeid.
  3. Bearbeiding av eget problem. For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med smerten.
  4. Forandring. Målsettingen for selvhjelpsarbeid er forandring, ikke løsning. Selvhjelp er den bevisste forandringen av sitt eget indre, egne handlinger og dermed livssituasjon. Dette innebærer en holdningsendring; selvhjelp er å endre seg selv, altså det motsatte av det vi er opplært til, å endre de andre.

Selvorganisert selvhjelp

Selvorganisert selvhjelp dreier seg om å hente fram og gjøre bruk av egne smertefulle – men også gode – erfaringer fra eget liv.

Det er mange måter å ta i bruk selvorganisert selvhjelp på. Du kan ta i bruk kunnskap om selvorganisert selvhjelp i møte med et livsproblem, stort eller lite. Selvhjelpsforståelsen kan du benytte alene og sammen med andre i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Det handler altså både om en måte å forstå på og om en konkret måte å arbeide på.

Ingen mennesker går gjennom livet uten å støte på og oppleve livsproblemer, større eller mindre. Hvordan du håndterer og mestrer disse problemene er veldig forskjellig og avhengig av mange faktorer: Hvordan de oppstår, styrken, mengden og utgangspunktet for å takle problemene. I tillegg til hvordan livet ser ut rundt deg, nettverket du har tilgjengelig, arbeidssituasjonen, familien og mye, mye mer.

I mange tilfeller handler det om å finne stryke til å ta i bruk smerte og smertefulle erfaringer i de mellommenneskelige møter som finner sted. En forutsetning for å få til dette er at vi våger å benytte kunnskapen som finnes i vår egen erfaring.

Selvorganisert selvhjelp er selvhjelpsgrupper – OG mye, mye mer; Selvorganisert selvhjelp er en måte å tenke på og en måte å samhandle på. Selvhjelp er ansvar og handling, prøving og feiling, håp og mot. Selvhjelp er hardt arbeid i hverdagen enten du bærer på problemer i privatlivet eller arbeidslivet utfordrer deg på rolle, verdier eller samhandlingsmønstre.

Translate »