Organisatorisk plassering

SMISO Elverum har sine egne vedtekter vedtatt av årsmøtet. Senteret er et lokallag under Nasjonalforeningen for folkehelsen.

SMISO Elverum er dessuten medlem i Terningen Nettverk og styringsgruppen.

Translate »