Mulighet for dekning av reise og advokatutgifter for brukerne

I budsjettet for 2014 har vi satt av midler for å kunne dekke reiseutgifter til og fra timer hos oss for de av brukerne våre som er i en økonomisk vanskelig situasjon.

For den samme brukergruppen dekker vi også to timers rådgivning hos advokat i forbindelse med søknader om voldsoffererstatning eller behov for bistandsadvokat.

For mer informasjon eller søknad om midler kontakt daglig leder.

Translate »