Ledig stilling ved SMISO Elverum

Veileder/psykiatrisk sykepleier ved SMISO Elverum

SMISO (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep) Elverum SMISO Elverum er et støtte- og ressurssenter for mennesker som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep. Vi er også et tilbud til deres nærstående. Vi gir informasjon og veiledning om temaet seksuelle overgrep og incest. I tillegg driver vi helsefremmende og forebyggende arbeid ved å gi informasjon om temaet til blant annet ulike faggrupper, skoleelever og studenter.

Vi har nå ledig midlertidig stilling som veileder/psykiatrisk sykepleier. Stillingens varighet er 1 år, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Enesamtaler og parsamtaler med brukere av senteret
 • Miljøterapeutisk arbeid
 • Rådgivning og veiledning av annet fagpersonale
 • Oppfølging av brukersaker mot andre instanser som øvrig hjelpeapparat, NAV, rettsvesenet m.m.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning, fortrinnsvis med videreutdanning innen psykisk helse
 • Erfaring/kunnskaper om tematikken er en klar fordel
 • Ønskelig med erfaring innen traumeomsorg og traumeforståelse

Personlige egenskaper:

 • Du må ha gode samarbeidsevner og være en relasjonsbygger
 • Ha evne til helhetsvurdering og nytenkning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et godt miljø
 • Et senter i sterk faglig vekst
 • Gode kolleger
 • Lønns- og pensjonsvilkår tilsvarende kommunal tariff

Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingen. Det er nødvendig at den som tilsettes disponerer egen bil. Personer med annen kulturell bakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

For spørsmål om stillingen kontakt Daglig leder Lars Kristian Dalen på 98129508 eller lars@elverum-smiso.no

Søknad sendes på e-post til lars@elverum-smiso.no innen 01.12.13

Translate »