LANSERINGSKONFERANSE 17.NOVEMBER I HAMAR KINO

SMISO senterne i landet skifter navn i november og derfor arrangerer vi lanseringskonferanse 17.11.20 i Hamar kino,  i samarbeid med SMISO Hamar og SMISO Oppland.

Her er link til hold av dato – plakaten Smiso blir til Nok. Hold av datoen 17.11.

Kjære fagpersoner i hjelpeapparatet rundt oss, ansatte i skoler, barnehager og andre som står i arbeid med, rundt eller er berørt av vold og overgrepsproblematikk.  

  

I samarbeid med SMISO Oppland og SMISO Hamar, inviterer vi til lanseringskonferanse i Hamar kino-

Vi skal skifte til felles navn og profil i høst og vi ønsker å markere dette skikkelig. Så merk deg datoen  17.11!  

  

Vi ønsker å gi noe tilbake til alle fagfolk i kommunene rundt oss som særlig dette året, pga Covid-19, har hatt ekstra utfordringer som hjelper i møte med sårbare mennesker i sin jobb. Hva gjør denne “anderledestiden” med oss  – hvordan påvirker den oss – både profesjonelt og privat? Hva kan hjelperen trenge nå?

 

Disse spørsmålene har vi spurt oss – og derfor blir årets konferanse litt annerledes, og ikke bare rent faglig påfyll, men også noe som kan treffe hjertet, lattermusklene og gi påfyll av gode opplevelser. I tillegg informerer vi om vår nye nasjonale profil og tilbudet ved sentrene. 

 

På grunn av Covid19 vil det være begrenset med antall plasser i salen, men hele dagen blir livestreamet, så man kan følge dagen digitalt.

Først til mølla prinsippet som gjelder for å få de fysiske plassene i salen. 

  

Invitasjon og program med påmeldingsinfo kommer snart – så sett av datoen!

Translate »