Kurs / konferanse

BLI MED PÅ LANSERINGSKONFERANSE 17.11.20!

SMISO senterne i Norge skifter navn i høst, så dette blir en lanseringskonferanse hvor de 3 senterne i Innlandet går sammen om å markere denne endringen.

I løpet av dagen skal vi informere om vår nye nasjonale profil og tilbudet vi har ved Nok. sentrene.

Men først og fremst ønsker vi å gi noe tilbake til fagfolk i kommunene rundt oss som særlig dette året, pga Covid-19, har hatt ekstra utfordringer som hjelper i møte med sårbare mennesker i sin jobb.

Derfor blir årets konferanse ikke bare rent faglig påfyll, men også noe som vi håper vil  treffe hjertet, lattermusklene og gi påfyll av gode opplevelser.

 

Vi håper denne dagen vil oppleves som en «boost» og gi inspirasjon, trøst og mot til å stå i en krevende rolle i å bære håpet for sårbare grupper i en tid som fordrer mer av oss alle.

 

All info om program,  påmelding og det praktiske finner dere i invitasjonen:

NOK_invitasjon_konferanse 17.11

Del gjerne videre i ditt profesjonelle nettverk som kan ha nytte og glede av konferansen.

 

Håper vi sees!

___________________________________________________________________________________________

Smiso blir til Nok. Hold av datoen 17.11.

 

Kjære fagpersoner i hjelpeapparatet rundt oss, ansatte i skoler, PPT, BUP, DPS, barnehager og andre som står i arbeid med, rundt eller er berørt av vold og overgrepsproblematikk.
SMISO Elverum, SMISO Oppland og SMISO Hamar inviterer vi til lanseringskonferanse i Hamar kino-
Senterne skal skifte til felles navn og profil i høst og vi ønsker å markere dette skikkelig.
Stortingsrepresentant for SV Karin Andersen, åpner konferansen, Dora Thorhallsdottir og Jessica Harnischfeger skal gjøre oss klokere og Frida Ånnevik skal synge for oss. Dette blir bra, så merk deg datoen 17.11!
Vi ønsker å gi noe tilbake til fagfolk i kommunene rundt oss som særlig dette året, pga Covid-19, har hatt ekstra utfordringer som hjelper i møte med sårbare mennesker i sin jobb. Hva gjør denne “anderledestiden” med oss – hvordan påvirker den oss – både profesjonelt og privat? Hva kan hjelpere trenge nå?
Disse spørsmålene har vi spurt oss – og derfor blir årets konferanse litt annerledes, og ikke bare rent faglig påfyll, men også noe som kan treffe hjertet, lattermusklene, gi håp og påfyll av gode opplevelser. I tillegg informerer vi om vår nye nasjonale profil og tilbudet ved sentrene.
På grunn av Covid19 vil det være begrenset med antall plasser i salen, men hele dagen blir livestreamet, så man kan følge dagen digitalt. Mer info kommer.
Først til mølla prinsippet som gjelder for å få de fysiske plassene i salen.
Se vedlagte teaser. Mer utfyllende program og info om påmelding kommer snart.
Håper vi sees!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KJÆRE KURSDELTAKERE TIL “OM KROPPEN I TRAUMER – OM TRAUMER I KROPPEN”

Kurset holdes i Kirkevegen 47, i Helsehuset rett ved Elverum sykehus. Vi skal være i det store auditoriet like ved legevaktresepsjonen.

Gå inn hovedinngang, ta til venstre og følg skilter til registrering og kaffe / te og frukt.

Når det gjelder parkering så er nok ikke Elverum som by først og frem kjent for sine storslåtte parkeringsfasiliteter, så vi oppfordrer sterkt til at de som kan kjører sammen. Dere vil kunne finne noen ledige plasser på Helsehusets parkeringsplasser, men vi har laget en avtale med Kiwi Fjeldset som ligger like ved Helsehuset. Der kan kursdeltakere parkere på nordsiden av Kiwis parkeringsplass. Bare kjør forbi Helsehuset Stendi og beredskapssentral/brannstasjon og fortsett å kjøre fremover til du ser Kiwi butikken på din venstre side. (Det betyr parkeringsplassene som ikke er rett ved inngangen til Kiwibutikken, men lenger unna inngangen.)

Vi har også fått tillatelse av YC Eiendom om å benytte parkeringsplasser ved Bowlingen/Bryggeriet. (Kirkevegen 58). Plassene ligger da på sydsiden av Bryggeri-bygget, altså ikke inne på det asfalterte Bryggeriområdet men på utsiden av gjerdet/skigarden.

I sentrum er det parkering med parkeringsskive for to og to timer, på sykehuset kan man betale for å stå en hel dag, ellers kan man parkere i nærheten der hvor det går an og er lov til å parkere.

Alle presentasjoner fra dagen vil etter kurset bli lagt ut for nedlasting på vår hjemmeside: www.smisoelverum.no på våre kurs og konferansesider.

Velkommen til kurs. 

REGULERINGSHEFTE FRA WORKSHOP: Reguleringhefte kurs 2019

19 november VI MARKERER VERDENSDAGEN FOR FOREBYGGING AV SEKSUELLE OVERGREP MED FAGSEMINAR:PÅMELDINGSFRIST 25.10

“OM KROPPEN I TRAUMER – OM TRAUMER I KROPPEN”

Hva vet du om sammenhengen mellom mellom kropp og

traumer?  Nye veier til forståelse og håndtering av smerteuttrykk etter traumatisk stress.

 

Foredragsholder er psykologspesialist Jessica Harnischfeger og spesialrådgiver/fysioterapeut Anne Grete Myklebust ved RVTS Øst.

Kurset blir arrangert i samarbeid med RVTS Øst og vil være relevant for alle som jobber med mennesker – (både barn – unge og voksne ) og som strever med livene sine etter traumatisk stress og overveldende hendelser.

Særlig relevant for ansatte rus og psykisk helseteam, helsesykepleiere, sosiallærere, lærere, barneverntjeneste, PPT, pedagoger, kommunepsykologer, kommunelege, barnehage- og skoleansatte og alle ansatte i barne- ungdoms og voksenpsykiatrien, arbeid med flyktninger og i Frisklivssentraler,

Her inviteres kursdeltakeren til å ha en dobbel oppmerksomhet gjennom dagen- Fokus på regulering av deg selv som hjelper og på de du skal hjelpe

 

Tid:  Tirsdag 19.november, klokken 08:30 – 12:30  for eksterne deltagere. Kurset varer til 15.30 for deltakere fra senterets 8 bidragskommuner

Sted: Helsehuset i Elverum. Kirkeveien 47, rett bak sykehuset.

Vi skal være i det store auditoriet. Kurset har enkel lunsj, frukt, te og kaffe. Påmeldingsfrist er 25 okt og det er få antall plasser, så vær rask.

Se programmet for detaljer. PROGRAM -Om kroppen i traumer – om traumer i kroppen

 

Tilhører du en våre bidragskommuner (Elverum, Åsnes, Våler, Engerdal, Grue,Nord Odal, Åmot og Trysil) ta kontakt med enhets/sektorleder helse i din kommune og hør om de har flere gratisplasser tilgjengelig. Hver kommune har 10 plasser.

Gå inn på denne lenken Invitasjon til bidragskommuner pdf dersom du ønsker bidragskommuneplass og på denne lenken Invitasjon til fagseminaret Om kroppen i traumer Om traumer i kroppen  for å lese mer om seminarets faglige innhold og om forkunnskaper som kursets innhold er fundert på.

KURSET ER FULLTEGNET OG PÅMELDING LUKKET.

Betaling skjer altså via Vipps, men er dere 5 eller flere fra samme arbeidssted kan vi sende ut samlefaktura.

Vippsnummer er 503968 og merk innbetaling med “Kurs kropp”

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE OG VIKTIG FAGDAG

 

 

Translate »