Kunnskap og informasjon

Hva er seksuelle overgrep og incest?

Seksuelle overgrep er enhver form for seksuell kontakt en person ikke er i stand til å si ja eller nei til. Dette kan være på grunn av alder, evne / modenhet, beruselse eller redsel og trusler.
Seksuelle overgrep er når noen tvinger, truer, lokker eller manipulerer en annen til å delta i seksuelle aktiviteter der den andre ikke vil, eller der personen ikke er i stand til å vurdere eller forstå rekkevidden av det som skjer.

Incest er seksuelle overgrep mot barn og unge som blir begått av f.eks. biologisk familie, stefamilie, fosterfamilie og utvidet familie som onkel/tante, besteforeldre og søskenbarn. Samtidig kan seksuelle overgrep defineres som incest når den utsatte står i et sterkt tillitsforhold og avhengighetsforhold til overgriper.

Seksuelle overgrep kan være alt fra å bli tvunget til å se pornografi, bli utsatt for blotting, intim berøring, onani, oralsex og samleie.

Senskader

Et flertall av de som utsettes for seksuelle overgrep opplever å ha en eller flere former for senskader. Senskader er normale reaksjoner på unormale opplevelser.
Som eksempler på senskader etter seksuelle overgrep oppgir utsatte blant annet skyld- og skamfølelse, angst og depresjon, selvmordstanker, selvskading, ingen / liten egenverdi, søvnproblemer og dårlig konsentrasjon, spiseforstyrrelser, PTSD, psykosomatiske symptomer samt odontofobi / tannbehandlingsangst.
Omfang og utbredelse

Statistikk viser at før fylte 18 år vil 14 % gutter og 19 % jenter bli utsatt for en eller annen form for seksuelle overgrep. Seksuelle overgrep inndeles etter atferd, handling og omgang. Av disse utsatte vil 5 % oppleve grove seksuelle overgrep, dvs. seksuell omgang. (Nova rapport 2007) .

Noen barn er ekstra sårbare, og har derfor en større risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep. Det betyr imidlertid ikke at man blir utsatt for overgrep ved å tilhøre en av gruppene nedenfor. Sårbare grupper med større risiko kan være;

Barn av foreldre som selv er blitt utsatt for seksuelle overgrep, samt barn med søsken som blir eller har vært utsatt for overgrep

Funksjonshemmede / utviklingshemmede barn og unge, barn og unge med atferdsvansker (OBS: 3 ganger så stor risiko)

Krigsrammede barn, for eksempel på asylmottak, samt barn og unge på ulike institusjoner innen for eksempel barnevern eller omsorg/avlastningsboliger

Ensomme barn, barn utsatt for mobbing, svært kontaktsøkende barn

Barn som blir utsatt for andre typer overgrep (fysisk og psykisk vold) og omsorgssvikt i hjemmet

Symptomer og signaler

Det er stor variasjon i symptombildet etter seksuelle overgrep. Hvert symptom isolert sett trenger ikke å være en indikasjon på at barnet blir seksuelt misbrukt. Listen over symptomer er uendelig og vil variere ut fra den utsattes alder og personlighet, samt overgrepets karakter. De fleste seksuelle overgrep etterlater få eller ingen fysiske spor.

I kontakt med barn og unge kan man oppleve å få en dårlig magefølelse. Man tenker: “Det er ett eller annet med det barnet som bekymrer meg…”, men klarer ikke å sette fingeren på hva det er.

Stol på magefølelsen! MEN se etter flere tegn samtidig, kan det være andre mulige forklaringer på det man observerer? En bekymring om overgrep eller annen omsorgssvikt ER berettiget dersom man ser en kombinasjon av flere symptomer, reaksjoner eller signaler samtidig.

Mulige fysiske symptomer på overgrep:

Sårhet / rødhet, – smerter i underlivet og gjentatte urinveisinfeksjoner
Blødning fra kroppsåpninger, utflod og eksem rundt endetarmsåpning
Gangproblemer, enurese – tisser på seg og enkropese – bæsjer på seg
Uforklarlige blåmerker, særlig på hofter, lår, overarmer og i ansiktet
Uforklarlig vekttap eller stor vektøkning og manglende vekst
Unormalt mye vondt i magen / vondt i hodet, samt stramme, spente muskler
Seksuelt overførbar sykdom, hyppige mareritt, søvn – og konsentrasjonsvansker
Dårlig personlig hygiene / overdreven renslighet
Andre mulige symptomer på seksuelle overgrep:

Samspill med foreldre / foresatte, fremmedgjorthet i forhold til egen kropp

Selvskading, problemer med nærhet og kroppskontakt

Forandring i atferd – innagerende / utagerende, regresjon i atferd

Seksuelt utfordrende atferd, mye kunnskap om seksualitet sett ut fra alder

Å gjøre barn kompetente

Barn som har informasjon om seksualitet, kan fortelle tidligere om overgrep, ev. kan vi forebygge. Snakk med barn om gode og vonde hemmeligheter, gode/lovlige/riktige berøringer og vonde/ulovlige/gale berøringer. Det er viktig å bevisstgjøre barn på deres sosiale nettverk – hvem kan de si ifra til?

Bekymringsmeldinger og rutiner for disse

Før logg. Skriv ned egne observasjoner og mistanker. Dokumenter gjennom fotos, røntgenbilder og journalnotater.
Ikke informèr eller kontakt foreldre/foresatte ved mistanke om seksuelle overgrep eller fysisk vold. Dette fordi barnet kan settes i fare pga. avstraffelse samt faren for bevisforspillelse Samtidig kan overgriper instruere barnet, og barn kan ha, på tross av overgrep og omsorgssvikt i hjemmet, en stor lojalitet til sine foresatte.
Les mer om senternes felles faglige plattform og dens veiledere her: https://fmso.no/faglig-plattform/

Translate »