Invitasjon til seminar for personell som jobber i botiltak for unge overgripere

SMISO Elverum, i samarbeid med barne- og ungdomspsykiater Eili Knudsen Ingnes og OFF Clinic ,ønsker å invitere til seminar for ansatte i botiltak for unge overgripere.

Hovedfokus for seminaret vil i tillegg til faglige innlegg være å bidra til nettverksbygging og erfaringsdeling blant ulike aktører som jobber innen fagfeltet.Hovedforedragsholderne ved seminaret kommer fra Off Clinic i Sverige.Seminaret arrangeres ved Rica Elgstua Hotell i Elverum. Mer om hotellet på denne adressen: https://www.rica.no/hoteller/elverum/elgstua/

Kostnader:Seminaravgift: 500                                                                                    Overnatting 20-21 inkl helpensjon med festmiddag og lunsj før avreise: 1875,-                 Tillegg for rom /frokost v ankomst 19.02: 895,-                                                       Bindende påmelding til SMISO Elverum innen 20.01.14.

Program:

Torsdag 20.02

10.00 Åpning av seminaret

10.15 Presentasjon av deltagerne

11.00 Off.Clinic, Orientering om virksomheten, arbeidsmetoder og filosofi

12.00 Lunsj

13.00 Off.Clinic, Hva tenker vi kreves av personalet som jobber med pasientene. Risikovurdering og utredning.

14.30 Gruppearbeid

16.00 Oppsummering i plenum

 

20.00 Festmiddag v/Rica Elgstua

 

Fredag 21.02

09.00 Faglig del v/ Off.Clinic basert på innspill fra dag 1.

11.00 Lunsj

12.00 Gruppearbeid

13.00 Plenumsamling

14.00 Avslutning

Translate »