INVITASJON TIL LANSERINGSKONFERANSE

SMISO senterne i Norge som er medlem av FMSO skifter navn i høst til Nok.

De tre senterne i Innlandet går derfor sammen om å markere denne endringen med brask og bram.

I løpet av dagen skal vi informere om vår nye nasjonale profil og tilbudet vi har ved Nok. sentrene.

Men først og fremst ønsker vi å gi noe tilbake til fagfolk i kommunene rundt oss som særlig dette året, pga Covid-19, har hatt ekstra utfordringer som hjelper i møte med sårbare mennesker i sin jobb.

Derfor blir årets konferanse ikke bare rent faglig påfyll, men også noe som vi håper vil  treffe hjertet, lattermusklene og gi påfyll av gode opplevelser.

Vi håper denne dagen vil oppleves som en «boost» og gi inspirasjon, trøst og mot til å stå i en krevende rolle i å bære håpet for sårbare grupper i en tid som fordrer mer av oss alle.

All info om program,  påmelding og det praktiske rundt kurset finner dere i invitasjon som du finner her:

NOK_invitasjon_konferanse 17.11

 

Håper vi sees!

Translate »