Intern fagdag om oppfølging etter voldtekt – Kommunehuset Folkvang onsdag 30.01.19

Onsdag 30.01 arrangerer S.O ressursgruppa en intern fagdag med fokus på ivaretakelse og tiltaks-kjeden etter en voldtekt. Fagdagen er for alle de instanser som blir involvert etter det har skjedd en voldtekt hvor den utsatte kommer i kontakt med voldektsmottaket. Hva er gangen i den videre oppfølgingen, – hva skjer videre?

Hensikten med kurset er at vi som er rundt den fornærmede i løpet av tiltakskjeden skal bli bedre kjent med de andres oppgaver og mer bevisst hverandres roller. Det at instansene blir mer klar over hele forløpet tenker vi at vil gagne både den utsatte og instansene rundt.

Presentasjonene til de ulike foredragsholderne blir lagt ut fortløpende på denne siden. Dersom du skal på kurset og har spørsmål om parkering eller veibeskrivelse, se på tidligere innlegg her om SSA kurs, der finner du informasjon om Kommunehuset Folkvang

Velkommen til en viktig fagdag.

Translate »