For utsatte

Har du vært utsatt for seksuelle overgrep?

Mange av de som oppsøker senteret har kommet til et punkt der de har innsett at de ikke klarer å bære historien sin lenger, og at den påvirker flere livsområder.

For mange av disse blir det avgjørende å bearbeide overgrepene for å kunne leve et godt liv. Det er vanskelig å si noe generelt om hvor lang tid dette tar, men det vi vet noe om er hva som kan være nyttig i denne prosessen.

Mange som har vært utsatt for seksuelle overgrep sliter med stor skam- og skyldfølelse. Gjennom å få bearbeidet overgrepene vil du kunne plassere både skylden og skammen der den hører hjemme, utenfor deg selv. Det finnes ingen oppskrift på hvordan en skal bearbeide seksuelle overgrep. Du kan ikke endre på historien, men lære å leve med den slik at du bedre står rustet til å møte eventuelle utfordringer.

Ubearbeidede følelser kan komme til uttrykk på ulike måter. En kan oppleve at en ikke har kontroll over følelsene sine. F. eks: ”Alle tror jeg er sint, men jeg er egentlig redd”. Overgrep som ikke er bearbeidet kan ta stor plass. Følelsene og minnene kan prege store deler av livet, og påvirke dine relasjoner til andre mennesker. Gjennom å erkjenne overgrep som en del av historien din tror vi at disse med tiden vil ta mindre plass, og det blir dermed også bedre plass til det positive i livet.

Bearbeiding av overgrep kan blant annet handle om utforske nærmere punktene nedenunder.

Å bryte tausheten:

De fleste barn som opplever seksuelle overgrep holder dette hemmelig i kortere eller lengre tid. Å begynne å fortelle andre om det en har opplevd kan føles befriende for mange.

Å komme i kontakt med følelsene sine:

Mange som har opplevd seksuelle overgrep, har mistet kontakten med følelsene sine. Dette kan gjelde følelser som for eksempel sårbarhet, glede, forelskelse eller sinne.

Å komme i kontakt med egen kropp:

En del av de som har vært utsatt for seksuelle overgrep sier de opplever å ikke være tilstede i egen kropp, og mange beskriver at de opplever hode og kropp atskilt. Flere beskriver i tillegg at de plages med muskel og skjelett, eller stressrelaterte sykdommer.

Å huske:

Noen har få eller ingen minner fra seksuelle overgrep. Mange av de som husker overgrepene har glemt følelsene som var knyttet til dem.

Å tro at det skjedde:

Enkelte kan i perioder tvile på egne opplevelser. Å tro at det virkelig skjedde, og at det skadet deg, er en viktig del av bearbeidningen.

Å forstå at det ikke var din skyld:

Mange barn tar selv på seg skylden for overgrepene.

Å sørge:

Mange opplever i en eller flere perioder en stor sorg over alt de har tapt, mistet eller sorg over hvor vondt de har eller har hatt det.

Traumeforståelse 

Noen mennesker som utsettes for seksuelle overgrep utvikler ulike former for traumelidelser. I møte med mennesker som har sammensatte traumelidelser ser vi nødvendigheten av kunnskap om hvordan hjernen skades etter gjentatte overveldende hendelser. I møte med mennesker som er traumatisert har vi derfor også fokus på følelsesregulering/stabilisering og traumebevisst omsorg (TBO).

 

Translate »