For pårørende

Er du partner eller annen pårørende til en som har vært utsatt for seksuelle overgrep?

Ingen utstatte er like, heller ikke deres partnere. Du kan nylig ha fått vite om hva din partner har vært utsatt for, eller du kan ha vært kjent med dette i mange år. Det å ha en partner som har vært utsatt for overgrep kan for mange by på vansker i enkelte situasjoner eller faser i livet.

Noen vanlige seinvirkninger av overgrep som påvirker parforholdet kan være problemer med nærhet og distanse både fysisk og psykisk, det å stole på sin partner, seksuelle problemer og skyld og skamfølelse for det som har skjedd.

Behovet for kontroll kan være viktig for den som er utsatt. Dette kontrollbehovet kan komme til uttrykk på mange ulike måter, for eksempel ved at man kontrollerer egne følelser og behov, og ved å prøve å kontrollere andre rundt seg.

Som partner kan det være vanskelig å vite hva en bør og hva en ikke bør gjøre. Ofte kan en også føle mye ansvar, og finne det vanskelig å prioritere seg selv.

Hva kan du gjøre for å hjelpe din partner og deg selv?

I alle forhold er det å kommunisere, føle seg sett, forstått og bekreftet sentralt. Det å skaffe seg informasjon om vanlige reaksjoner og seinvirkninger etter overgrep vil kunne gjøre det lettere for deg å forstå din partners følelser og reaksjoner. Det vil også kunne gi deg en større forståelse av dine egne tanker og følelser.

Vi tilbyr samtaler, enten individuelt eller sammen med din partner.

 

Står du noen nær, som har vært utsatt for seksuelle overgrep?

Nærstående og pårørende kan være foresatte, besteforeldre, søsken, partnere til utsatte voksne og andre personer i nettverket til en incestutsatt.

Vi som jobber her har lang erfaring i å møte barn/ungdommer, voksne incestutsatte og deres pårørende. Vi vet at pårørende har ulike behov når de tar kontakt. Noen tar kontakt ved mistanke og trenger å diskutere dette med noen som har kunnskap om incest. Andre tar konrtakt når incest er avdekket.

Behovet kan være å snakke om sjokket og vantroen over det som har skjedd, eller det kan være å få hjelp til å forstå den utsattes følelser og reaksjoner. Mange vil ha informasjon om saksgang ved anmeldelse, barnevernets rolle, hvordan forholde seg til barnehage, skole, familie og seinvirkninger av incest.

Ta kontakt for en samtale, enten på telefon eller her på senteret. Du kan også sende en mail.

Translate »