For fagfolk

En del av vårt mandat er å bidra til større åpenhet og mindre tabu rundt seksuelle overgrep. Vi gjør dette ved å spre informasjon, og gi råd og veiledning. Vi ønsker å være en godt synlig aktør i lokalsamfunnet.  Trykk på denne linken for å lese senternes felles faglige plattform som vår virksomhet er tuftet på: https://fmso.no/wp-content/uploads/2019/02/Faglig-plattform-FMSO.pdf

For å se alle de faglige veilederne til hvert enkelt  tilbud/tema i den faglige plattformen vår kan du gå inn på FMSO sin hjemmeside og lese der: https://fmso.no/faglig-plattform/

FMSO står for FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP og er medlemsenternes paraplyorganisasjon – de aller fleste senterne i Norge er medlemmer der og sammen gjør vi et arbeid for at senterne i Norgen skal fremstå mer enhetlige og gi et mer likeverdig tilbud og snakke med en felles stemme inn mot myndigheter og ut til samarbeidspartnere.

På senteret jobber det mennesker med bred faglig kompetanse på seksuelle overgrep og dets følger. Vi ser at kompetansen på dette området ofte er lav, og vi tenker i så måte at vi kan bidra med svært viktig kunnskap til de som jobber med både barn, ungdom og voksne. Dette kan for eksempel være informasjon om symptomer og signaler hos barn som blir utsatt for overgrep, avdekking og rutiner for bekymringsmeldinger, samt senskader, generelle følger av å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep og utbredelse i samfunnet.

Vi skreddersyr undervisningsopplegg til de som måtte ønske det. Vi har informasjonsopplegg for blant annet ungdomskoleelever, høgskoleelever og barnehagepersonell. Vi samarbeider også med helsesøstre, leger, sykehus, tannleger og andre kommunale instanser. Vi jobber for at samarbeidet med disse skal bli enda tettere i tiden som kommer.

Ta kontakt for mer informasjon, eller for å avtale et møte.

Traumeforståelse 

Som en følge av å ha vært utsatt for seksuelle overgrep utvikler noen mennesker ulike former for traumelidelser. I møte med mennesker som har sammensatte traumelidelser ser vi nødvendigheten av kunnskap om hvordan hjernen skades etter gjentatte overveldende hendelser, og ikke minst hvordan disse skadene kan heles. I dette helingsarbeidet er fokus på følelsesregulering / stabilisering med utgangspunkt i begreper som “toleransevindu” og “tredelte hjerne” sentralt.

Translate »