FAGDAG 22.9 – TRAUMEBEVISST TILNÆRMING VED VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

22 SEPTEMBER ARRANGERER SMISO ELVERUM SPENNENDE OG AKTUELL FAGDAG OG UTSTILLING SAMMEN MED HØGSKOLEN I HEDMARK.

Stedet er Terningen Arena – Høgskolen i Hedmark, campus Elverum, og datoen er 22 september. Fokus for dagen er hvordan man kan arbeide traumebevisst med barn, unge og voksne som har opplevd krenkelser som vold og overgrep. Det er to anerkjente fagpersoner med lang erfaring bra både forskning og klinisk arbeid; – Inger Lise Andersen (fra bl.a RVTS Sør) og Siri Søftestad  som skal forelese for oss.

Utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» blir vist sammen med kurset i uke 37 og 38 på Høgskolebiblioteket. Mer info om denne svært spesielle utstillingen finner du her: http://www.barnehageforum.no/klesutstilling.aspx

I og med at kurset er rimelig (450 kr inkl. lunsj ) og holder et  såpass høyt faglig nivå er dette en unik mulighet til å sende flere ansatte på samme kurs og slik styrke den nødvendige traumekunnskapen på arbeidstedet. Dette kurset er brennaktuelt og relevant for alle instanser som er i kontakt med og omgås krenkede, traumeutsatte barn, ungdom eller voksne

Er du opptatt av å beskytte barn mot seksuelle overgrep og styrke kompetansen din ved mistanke om vold og overgrep?

Ønsker du å forstå og hjelpe traumatiserte mennesker, enten det er voksne eller barn? Vil du ha oppdatert kunnskap om traumeteori og traumeutsatte personer tilfrisknings- og utviklingsfremmende prosesser?

Da er dette kurset noe for deg.

Det er et stort behov for at kunnskap om traumebevisst tilnærming til barn som er, eller kan være, utsatt for vold og overgrep skal nå ut til så mange som mulig. Tverretatlig samarbeid er en forutsetning for at arbeidet for disse barna skal bli kvalitetsmessig godt. De ansatte i alle barnerelaterte etater i kommunen må stå på en felles faglig plattform. Fagfolk i barnevern, barnehage, skole og helseetat må tilegne seg samme kunnskap, gå på samme kurs. Hvordan kan dette bli mulig i kommuner med stramme kursbudsjetter? Vi håper med dette at de aktuelle instanser benytter seg av denne muligheten og sender sine ansatte på dette kurset 22 september.

I linkene under finner du programmet, samt en mer inngående presentasjon av kursholderne og en link til påmelding. Påmeldingsfrist 9 september

Program:

fagdag 22.9 2016 program

 

 Påmelding:

http://www.nordiskefolkehelsedager.no/…/fagdag-traumebasert…

VELKOMMEN TIL KURS!

Translate »