Ekstraplasser til kurset om SSA – seksuell skadelig atferd blant barn og unge – gratis!

27 og 28 novemer 2018 arrangerer vi et kompetansehevende kurs om seksuell skadelig adferd blant barn og unge. Dette kurset holdes først og fremst for ansatte i våre bidragskommuner og Bupène i vår region.

Det er psykologspesialist Christian Lunde Hansen fra RVTS Øst som holder kurset. Disse kursdagene kvalifiserer til å ta det påbyggende kurset i kartleggingsverktøyet Aim2.

Se mer om dette på RVTS Øst sine nettsider:  http://rvtsost.no/kurs/bekymringsfull-eller-skadelig-seksuell-atferd/

Det er nå slik at vi fortsatt har 40 plasser igjen til øvrige interessert og åpner nå opp for påmelding utenfra. Så om du ønsker en plass, – ta kontakt med oss raskt, – .Det beste er om du sender en e-post til heidi@smisoelverum.no og ber om en plass.

Kurset holdes på kommunehuset Folkang i Elverum.

Se hele invitasjonen her:

Invitasjon til seminar om SSA – ekstraplasser

Translate »