Årsmøte og styrevalg

SMISO Elverum avholdt årsmøte den 19.02.14 hvor hele styret stod på valg. Marit Aralt Skaug stilte ikke til gjenvalg som styreleder, og vi vil benytte anledningen til å takke henne for store og viktige bidrag til senterets utvikling.

Det nye styret består av:

Per Erik Skaugrud, Styreleder. SLT-koordinator i Elverum kommune                             Eili Knudsen Ingnes, Nestleder. Barne- og ungdomspsykiater                                       Gro Cecilie Bergy. Brukerrepresentant. Jobber på Tunet AS.  (Ny i styret)                     Hilde Sandegren. Styremedlem. Psykologspesialist ved DPS Hamar. (Ny i styret)           Isak Syverhuset. Styremedlem. Avd. leder Akuttmotak SI Hamar.                                   Tove Jansrud. Ansattrepresentant.

 

 

 

Translate »