Ansatte SMISO Elverum

Vi er for tiden 5 ansatte på SMISO Elverum:

Daglig leder er Heidi Dalby Moe. Hun er også undervisningsansvarlig. Heidi har grunnutdanning som sosionom og videreutdanning i traumeforståelse og Motiverende intervju (MI). Heidi er i tillegg utdannet helse og sosialfaglærer/pedagogikk. Har vært fast daglig leder siden 2015. Direktenummer til daglig leder er 41 26 90 36
heidi@smisoelverum.no

Tove Jansrud er faglig veileder, grunnutdannet som kriminolog. Videreutdanninger innen Motiverende Intervju (MI), traumeforståelse og psykisk helse tove@smisoelverum.no

Anette Sveen er faglig veileder med grunnutdanning som vernepleier og har ulike relevante videreutdanninger. Blant annet i Behandling av kompleks dissosiasjon og Sexologi. Har kompetanse innen Seksuell skadelig atferd blant barn og unge (SSA) med AIM 2 Basic og AIM 2 Utredning, samt minnebearbeidingmetoden IRRT. Er i gang med videreutdanning for å kunne anvende EMDR som metodikk.  anette@smisoelverum.no 

Siri Christensen er faglig veileder med grunnutdanning som sykepleier og har ulike relevante videreutdanninger innen rusavhengighet, spiseforstyrrelse, traumeforståelse og psykisk helse. Siri er er i gang med masteroppgave på Høgskolen INN. Hun er også musiker og bruker musikk som et terapeutisk verktøy.  siri@smisoelverum.no   

Sara Greger er ansatt i 40% som faglig veilder med hovedansvar for det miljøterapeutiske arbeidet ved senteret. Sara er udannet barnehagepedagog og står i front når det gjelder forståelse og anvendelse av verktøy for sansemotorisk regulering i arbeid med traumeutsatte personer. sara@smisoelverum.no

 

 

 

 

 

 

Translate »