Allmøte 11 desember

Det inviteres til allmøte for alle brukere av SMISO Elverum

Torsdag 11 desember klokka 17:00- 18:00.

  Møteagenda:

  • Endringer i det miljøterapeutiske tilbudet fra 2015

 

  • Trivselsregler på huset

 

  • Informasjon om julebordet den 18 desember

 

  • Status kveldsåpent, aktiviteter mm. Tilbakemeldinger- hva fungerer- forbedringspotensiale

 

  • Eventuelt

Ved eventuelle saker du vil ta opp i tilegg til disse, ta kontakt med brukerrepresentant Gro på e-post brukerkontaktsmisoe@gmail.com

Bli med, møt opp og bidra på din måte! 🙂 Vi sees!

 

Translate »