Endrede åpningstider for innomstikk/uorganisert samvær

Endringer i åpningstider for innomstikk/uorganisert samvær:

Vi endrer tider for innomstikk/uorganisert samvær fra januar 2015. Innomstikk vil nå vil bli mulig fra 12-15 hver dag utenom torsdager,for da er det kveldsåpent som vanlig til kl 19 .Det betyr at man fortsatt kan komme hit mellom 9 og 15 dersom man har en avtale eller trenger en akutt-time/samtale. Men muligheten for innomstikk blir da redusert fra 12-15.

Endringen er godkjent av styret og brukerrepresentant i des 2014. Ta kontakt om du lurer på noe vedrørende dette og husk at det er viktig å møte opp på allmøter slik at man kan være med å påvirke beslutninger som disse og lignende.

Translate »