Våre kommentarer til nedgangen i anmeldte voldtekter så langt i år

Tallet på anmeldte voldtekter i Innlandet har gått betydelig ned det siste året i følge tall NRK Hedmark og Oppland har fått frem. Her er våre kommentarer til tallene:

http://www.nrk.no/ho/1.11244051