Styret SMISO Elverum

Styreleder:

Eirik Setsaas
Utdannet barnevernspedagog. Leder for Barneverntjenesten i Elverum kommune. Representant fra vertskommunen.

Styremedlem:
Gry
Brukerrepresentant.

Nestleder:
Hilde Sandegren
Psykologspesialist. Psykologspesialist, ansatt ved Hamar DPS.

Styremedlem
Tove Jansrud                                                                                    
Styremedlem
Ansatterepresentant.

Styremedlem
Ole Kristian Bonden – Sokneprest Elverum

Styremedlem:
Jorun Helene Emaus – Enhetsleder sektor familie og helse i Elverum Kommune