Presentasjoner fra intern fagdag 30.01.19. «Tiltakskjeden og ivaretakelse etter voldtekt»

Her er presentasjonene fra fagdagen, samt dommen fra Gulating lagmannsrett. Legger ut fortløpende som vi får inn presentasjonene. Takk for en viktig dag!