Unikt samarbeid om prosjektet «I Grue er alle med» . Forebygging i stor skala.

I uke 43 dro de ansatte i  SMISO Elverum ut til Grue barne og ungdomsskole og ble værende der hele uka. I løpet av 3 dager fikk alle elevene, både i barneskolen og ungdomsskolen tilrettelagt forebyggende undervisning om hva vold og seksuelle overgrep er. Fra før, i august, hadde Siri Søftestad fra Reddesmå.no besøkt Grue kommune og holdt kompetansehevende undervisining om vold og overgrep til alle lærerne, bvtj, helsestasjon, politi og andre relevante instanser i kommunen.

Vi fikk god hjelp til undervisningen av Øivind Aschjem fra Reddemså.no som holdt sitt  Sinna Mann opplegg om vold i nære relasjoner for elevene fra 5 – 7 og 8- 10 trinn.

Vi fikk også låne Linda Johnsen fra SMISO Hamar som sto for undervisingen til 5-7 trinn. Sammen fikk vi til en super undervisnings-dugnad for alle barna i Grue kommune. Tirsdag 23.10 holdt vi i tilegg et folkemøte for alle interesserte i kommunen som ville vite mer om prosjektet og om hva vold og seksuelle overgrep er og hvordan bli en trygg voksenperson som tør å se  – og våger å handle.

Uka ble avsluttet med en rørende hjertesamling i kinosalen med alle elever og alle lærere og andre voksne som har vært involvert i dette prosjektet. 2 stk fra hver klasse kom opp på scenen og leste sitt hjerte høyt for alle, til stor applaus fra salen.

Gå inn på SMISO Elverums Facebookside for å se en fyldig dekning av dagene, og ikke minst de flotte hjertene som barna og de voksne laget for å sammen danne et sikkerhetsnett for at barn og ungdom i Grue skal ha det trygt og godt.

https://www.facebook.com/SMISOelverum/

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM BIDRO TIL AT VI FIKK TIL DETTE SAMMEN  – BÅDE SMÅ OG STORE.

 

 

 

SMISO Elverum arrangerer kurs i SSA , Skadelig seksuell adferd.

27 og 28 novemer 2018 arrangerer vi et kompetansehevende kurs om seksuell skadelig adferd blant barn og unge. Dette kurset holdes først og fremst for ansatte i våre bidragskommuner. Dersom du er interessert og arbeider i en av disse kommunene kan du ta kontakt med din kommunes enhetsleder innen helse/famile og melde deg på – (om det er ledig plasser da)>: Elverum, Åmot, Våler,Grue, Nord Odal, Trysil og Engerdal.

Det er psykologspesialist Christian Lunde Hansen fra RVTS Øst som holder kurset. Disse kursdagene kvalifiserer til å ta det påbyggende kurset i kartleggingsverktøyet Aim2.

Se mer om dette på RVTS Øst sine nettsider:

http://rvtsost.no/kurs/bekymringsfull-eller-skadelig-seksuell-atferd/

 

Fagressurser/presentasjoner fra konferansen «Men hva med gutta?» 16.11.17

Her vil  presentasjonene fra konferansen «Men hva med gutta?» legges ut fortløpende etter hvert som vi får dem.

1). Daglig leder SMISO Elverum Heidi Dalby Moe – SMISO Elverum: Hvem er vi? Hva gjør vi ? Hva kan vi tilby overgrepsutsatte gutter og menn?

SMISO-ELVERUMS-TILBUD-TIL-OVERGREPSUTSATTE-GUTTER-OG-MENN

2) Hedda Hakvåg seniorrådgiver ved Reform ressurssenter for menn. Hva sier forskningen og hva vet vi for lite om? – Anbefalinger og tiltak fra hjelpeapparatet

2017.11.17 Innlegg Reform_Hva sier forskningen

3) Claes Ekenstam «Den mannlige smerte».  PROBA studien

VOLDElverum16.11.17

4) Jorunn Emaus «Helsestasjon for gutter»Helsestasjon for gutter. Jorunn Emaus

5) Liese Recke v/ VID. » Rus og utsatthet. En utfordring for rusbehandlingen. »

Liese Recke – Rus og utsatthet

6) Svein Schøgren fra «Utsatt mann.»   «Ingen er bare det du ser»

Ingen er bare det du ser – Svein Schøgren