Presentasjoner fra intern fagdag 30.01.19. «Tiltakskjeden og ivaretakelse etter voldtekt»

Her er presentasjonene fra fagdagen, samt dommen fra Gulating lagmannsrett. Legger ut fortløpende som vi får inn presentasjonene. Takk for en viktig dag!

Intern fagdag om oppfølging etter voldtekt – Kommunehuset Folkvang onsdag 30.01.19

Onsdag 30.01 arrangerer S.O ressursgruppa en intern fagdag med fokus på ivaretakelse og tiltaks-kjeden etter en voldtekt. Fagdagen er for alle de instanser som blir involvert etter det har skjedd en voldtekt hvor den utsatte kommer i kontakt med voldektsmottaket. Hva er gangen i den videre oppfølgingen, – hva skjer videre?

Hensikten med kurset er at vi som er rundt den fornærmede i løpet av tiltakskjeden skal bli bedre kjent med de andres oppgaver og mer bevisst hverandres roller. Det at instansene blir mer klar over hele forløpet tenker vi at vil gagne både den utsatte og instansene rundt.

Presentasjonene til de ulike foredragsholderne blir lagt ut fortløpende på denne siden. Dersom du skal på kurset og har spørsmål om parkering eller veibeskrivelse, se på tidligere innlegg her om SSA kurs, der finner du informasjon om Kommunehuset Folkvang

Velkommen til en viktig fagdag.

Informasjon om kursted og parkering- Folkvang kommunehus

Kurset holdes i Kommunehuset Folkvang . Lærerskolealleen 1 (gamle lærerskolen) . Vi skal være i det store auditoriet, inngang ved Servicekontoret og ned en trapp.

https://goo.gl/maps/nSfa3uzejGo

GPS:  

PARKERING:

Her er link til info om parkering i Elverum. https://www.elverum.kommune.no/veg-og-parkering/parkering-i-elverum
Nærmeste parkering til kurssted er Folkvangtomta. Det enkleste er å bruke den, der er det best plass-. Alternativt ønsker kommunen at tilreisende parkerer ved Svømmehallen like ved. Her må du huske parkeringsskive på deler av området, eller parkeringsbillett lengst inne.
 
Beregn god tid, vi blir mange. Sett av tid til å få med deg kursmappe og en kopp kaffe før kurset starter kl 09.00.
Velkommen.

 

 

 

Ekstraplasser til kurset om SSA – seksuell skadelig atferd blant barn og unge – gratis!

27 og 28 novemer 2018 arrangerer vi et kompetansehevende kurs om seksuell skadelig adferd blant barn og unge. Dette kurset holdes først og fremst for ansatte i våre bidragskommuner og Bupène i vår region.

Det er psykologspesialist Christian Lunde Hansen fra RVTS Øst som holder kurset. Disse kursdagene kvalifiserer til å ta det påbyggende kurset i kartleggingsverktøyet Aim2.

Se mer om dette på RVTS Øst sine nettsider:  http://rvtsost.no/kurs/bekymringsfull-eller-skadelig-seksuell-atferd/

Det er nå slik at vi fortsatt har 40 plasser igjen til øvrige interessert og åpner nå opp for påmelding utenfra. Så om du ønsker en plass, – ta kontakt med oss raskt, – .Det beste er om du sender en e-post til heidi@smisoelverum.no og ber om en plass.

Kurset holdes på kommunehuset Folkang i Elverum.

Se hele invitasjonen her:

Invitasjon til seminar om SSA – ekstraplasser