Ekstraplasser til kurset om SSA – seksuell skadelig atferd blant barn og unge – gratis!

27 og 28 novemer 2018 arrangerer vi et kompetansehevende kurs om seksuell skadelig adferd blant barn og unge. Dette kurset holdes først og fremst for ansatte i våre bidragskommuner og Bupène i vår region.

Det er psykologspesialist Christian Lunde Hansen fra RVTS Øst som holder kurset. Disse kursdagene kvalifiserer til å ta det påbyggende kurset i kartleggingsverktøyet Aim2.

Se mer om dette på RVTS Øst sine nettsider:  http://rvtsost.no/kurs/bekymringsfull-eller-skadelig-seksuell-atferd/

Det er nå slik at vi fortsatt har 40 plasser igjen til øvrige interessert og åpner nå opp for påmelding utenfra. Så om du ønsker en plass, – ta kontakt med oss raskt, – .Det beste er om du sender en e-post til heidi@smisoelverum.no og ber om en plass.

Kurset holdes på kommunehuset Folkang i Elverum.

Se hele invitasjonen her:

Invitasjon til seminar om SSA – ekstraplasser

Unikt samarbeid om prosjektet «I Grue er alle med» . Forebygging i stor skala.

I uke 43 dro de ansatte i  SMISO Elverum ut til Grue barne og ungdomsskole og ble værende der hele uka. I løpet av 3 dager fikk alle elevene, både i barneskolen og ungdomsskolen tilrettelagt forebyggende undervisning om hva vold og seksuelle overgrep er. Fra før, i august, hadde Siri Søftestad fra Reddesmå.no besøkt Grue kommune og holdt kompetansehevende undervisining om vold og overgrep til alle lærerne, bvtj, helsestasjon, politi og andre relevante instanser i kommunen.

Vi fikk god hjelp til undervisningen av Øivind Aschjem fra Reddemså.no som holdt sitt  Sinna Mann opplegg om vold i nære relasjoner for elevene fra 5 – 7 og 8- 10 trinn.

Vi fikk også låne Linda Johnsen fra SMISO Hamar som sto for undervisingen til 5-7 trinn. Sammen fikk vi til en super undervisnings-dugnad for alle barna i Grue kommune. Tirsdag 23.10 holdt vi i tilegg et folkemøte for alle interesserte i kommunen som ville vite mer om prosjektet og om hva vold og seksuelle overgrep er og hvordan bli en trygg voksenperson som tør å se  – og våger å handle.

Uka ble avsluttet med en rørende hjertesamling i kinosalen med alle elever og alle lærere og andre voksne som har vært involvert i dette prosjektet. 2 stk fra hver klasse kom opp på scenen og leste sitt hjerte høyt for alle, til stor applaus fra salen.

Gå inn på SMISO Elverums Facebookside for å se en fyldig dekning av dagene, og ikke minst de flotte hjertene som barna og de voksne laget for å sammen danne et sikkerhetsnett for at barn og ungdom i Grue skal ha det trygt og godt.

https://www.facebook.com/SMISOelverum/

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM BIDRO TIL AT VI FIKK TIL DETTE SAMMEN  – BÅDE SMÅ OG STORE.

 

 

 

SMISO Elverum arrangerer kurs i SSA , Skadelig seksuell adferd.

27 og 28 novemer 2018 arrangerer vi et kompetansehevende kurs om seksuell skadelig adferd blant barn og unge. Dette kurset holdes først og fremst for ansatte i våre bidragskommuner. Dersom du er interessert og arbeider i en av disse kommunene kan du ta kontakt med din kommunes enhetsleder innen helse/famile og melde deg på – (om det er ledig plasser da)>: Elverum, Åmot, Våler,Grue, Nord Odal, Trysil og Engerdal.

Det er psykologspesialist Christian Lunde Hansen fra RVTS Øst som holder kurset. Disse kursdagene kvalifiserer til å ta det påbyggende kurset i kartleggingsverktøyet Aim2.

Se mer om dette på RVTS Øst sine nettsider:

http://rvtsost.no/kurs/bekymringsfull-eller-skadelig-seksuell-atferd/