Ansatte SMISO Elverum

Vi er for tiden 5 ansatte på SMISO Elverum:

Daglig leder er Heidi Dalby Moe. Hun er også undervisningsansvarlig. Heidi har grunnutdanning som sosionom og videreutdanning i traumeforståelse og Motiverende intervju (MI). Heidi er i tillegg utdannet helse og sosialfaglærer. Har vært fast daglig leder siden 2015. Direktenummer til daglig leder er 41 26 90 36
heidi@smisoelverum.no

Tove Jansrud er faglig veileder, grunnutdannet som kriminolog. Videreutdanninger innen Motiverende Intervju (MI), traumeforståelse og psykisk helse tove@smisoelverum.no

Anette Sveen er faglig veileder med grunnutdanning som vernepleier og har ulike relevante videreutdanninger innen traumeforståelse og psykisk helse. anette@smisoelverum.no 

Siri Christensen er faglig veileder med grunnutdanning som sykepleier og har ulike relevante videreutdanninger innen rusavhengighet, spiseforstyrrelse, traumeforståelse og psykisk helse. Siri er også musiker og bruker musikk som et terapeutisk verktøy.  siri@smisoelverum.no   

Karianne M Slettemeås er faglig veileder med grunnutdanning som sosionom,med mastergrad i sosialfaglig arbeid med barn og unge, samt videreutdanning i psykisk helse i barnehage. karianne@smisoelverum.no