Ansatte SMISO Elverum

Vi er for tiden 4 ansatte på senteret:

Daglig leder er Heidi Dalby Moe. Hun er også undervisningsansvarlig på senteret. Heidi har grunnutdanning som sosionom og videreutdanning i traumeforståelse og Motiverende intervju (MI). Er i tilegg utdannet helse og sosialfaglærer. Har vært fast daglig leder siden 2015. Direktenummer til daglig leder er 41 26 90 36
heidi@smisoelverum.no

Tove Jansrud er faglig veileder, grunnutdannet som kriminolog. Videreutdanninger innen Motiverende Intervju (MI) og videreutdanninger innen traumeforståelse og psykisk helsearbeid.tove@smisoelverum.no

Julie Broch Fiskaa er faglig veileder og faglig bakgrunn som gestaltterapeut. Fullført studiet Motiverende Intervju (MI) og med videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Hedmark.julie@smisoelverum.no

Anette Sveen er faglig veileder og med grunnutdanning som vernepleier og har ulike relevante videreutdanninger innen traumeforståelse og psykisk helse. anette@smisoelverum.no