Velkommen til oss!

SMISO Elverum er et støtte- og kompetansesenter for mennesker som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep. Vi er også et tilbud til deres nærstående. Senterets arbeid er tuftet på hjelp til selvhjelp og empowerment, med et sterkt fokus på traumeforståelse og stabiliseringsarbeid.

Vi gir informasjon og veiledning om temaet seksuelle overgrep og incest. I tillegg driver vi helsefremmende og forebyggende arbeid ved å gi informasjon om temaet til blant annet ulike faggrupper, skoleelever og studenter.

Alle ansatte har taushetsplikt tilsvarende Forvaltningsloven § 13 og Helsepersonelloven § 21. Uavhengig av taushetsplikten, har ansatte avvergings- og opplysningsplikt dersom det er fare for liv og helse.

SMISO Elverum holder til i sentrum, i Storgata 10, 2408 Elverum. Vi er et lavterskeltilbud, så man trenger ingen henvisning for å benytte våre tjenester. Alle våre tilbud er gratis.