Velkommen til oss!

SMISO Elverum er et ressurs- og kompetansesenter for mennesker som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep. Vi er også et tilbud til deres nærstående/pårørende. Vi vil presisere at vi også er et tilbud til gutter og menn. Senterets arbeid er tuftet på hjelp til selvhjelp og empowerment, med et sterkt fokus på traumeforståelse og stabiliseringsarbeid. Vi er et supplement til øvrig hjelpeapparat og samarbeider med DPS, fastlege og andre helsetjenester til det beste for brukeren.

Vi gir informasjon, undervisning og veiledning om temaet seksuelle overgrep og incest. I tillegg driver vi helsefremmende og forebyggende arbeid ved å gi informasjon om temaet til blant annet ulike faggrupper, skoleelever og studenter. Vi arrangerer også en del kurs og konferanser – trykk på fanen «Hva skjer? » for å finne presentasjoner fra fagdager eller kommende kurs.

Alle ansatte har taushetsplikt tilsvarende Forvaltningsloven § 13 og Helsepersonelloven § 21. Uavhengig av taushetsplikten, har ansatte avvergings- og opplysningsplikt dersom det er fare for liv og helse.

SMISO Elverum holder til i sentrum, i Storgata 10, 2408 Elverum. Vi er et lavterskeltilbud, så man trenger ingen henvisning for å benytte våre tjenester og det er ingen venteliste. Alle våre tilbud til brukere er gratis.